Historie

Een historische beschrijving van familie Nabie Moeder van onze dadi is: Seoraji, Kunai Relaties:* moeder van Pp/206; van ; van ________________________________________ geslacht V leeftijd 25 huidskleur bruin lengte 1.41 herkenningstekens onbekend nationaliteit Brits Indie district Gorakhpur politiepost Patrawna dorp Patrawna beroep onbekend godsdienst of kaste Ahir kinderen J schipnaam SS. Mutlah monsternummer 531 wervingsinstantie het koloniaal gouvernement afreisplaats Calcutta afreisdatum 12 mei 1913 aankomstplaats Paramaribo aankomstdatum 23 juni 1913 planter A. Schields Beheerder plantage Pl. Alliance contractnummer Pp/205 begindatum contract 23 juni 1913 einddatum contract 23 juni 1918 begindatum tweede contract onbekend einddatum tweede contract onbekend begindatum derde contract onbekend einddatum derde contract onbekend vertrokken/overleden onbekend verzetsactiviteiten onbekend memo-veld Afgekeurd bij besch. A.G. dd. 24 dec. 1915 No. 1164/V. C.v.o. dd. 24-12-15 No. 647. Dupl. afg. 19-10-23. Bij besch. dd. 18-6-23 in gebr. afgest. perc. 57 Schaapstede. Bij besch. dd. 20 aug. 1928 No. 3769 overgedr. aan Bindesery z/v ì 802/Ee. Kinderen: - Etwaria (v) geb. 29 nov. 1914 op pl. Alliance ( Ag. 1914 No. ì 2353/O); Etwaria is ter verzorging afgestaan aan Dilmohamed ì 950/0o en diens vrouw Khanan 975/Oo (zie brief D.C. van Cottica ì dd. 12-1-16 No. 44). - Hosenbocus (m) geb. 14 april 1917 op Kr.burg (Ag. 17 No. ì 826/O). Overl. 15 april 1933 te Par`bo. Premie ontv. uit kol. kas. Zie akte D.C. van Comm. dd. 22-10-23. Besch. dd. 14-8-23 No. 6038. Opgen. krank. gesticht maart 1930. Volgens ogave van Mangoer Ali z/v 1588/Kk en 1589/Kk is 205/Pp 5 ì jr. geleden op Wolffenbuttel overleden. Etwaria d/v 205/Pp, echtgen. van Habieb (afk. uit Br.Guy.) is ì m/v: - Abdool Golil, j, geb. 17 jan. 1930 i/d Coranrijnpolder. Aldaar ì overl. 10-2-1930. - Rahim, j, geb. 23 febr. 1932 in Nickerie. - Karim, j, geb. 25 nov. 1934 in Nick. - Rafiek, j, geb. 21 jan. 1937 in Nick. - Moesroef Ali, j, geb. 27 maart 1939 in Nick. - Akoeb Hoesein, j, geb. 29 juli 1941 in Nick. - Asrap Hoesin, m, geb. 4 mei 1954 Nick. fol. 285. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Onze dadi is afgestaan aan onderstaande:------------ ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Dilmohamed, Nurmohamed Relaties:* van ; van ; van ________________________________________ geslacht M leeftijd 30 huidskleur onbekend lengte 1.75 herkenningstekens wrat linkerwang nationaliteit Brits Indie district Gorakhpur politiepost Sajoona dorp Sajoona beroep onbekend godsdienst of kaste Musulman kinderen J schipnaam Chenab monsternummer 258 wervingsinstantie het koloniaal gouvernement afreisplaats Calcutta afreisdatum 30 mei 1912 aankomstplaats Paramaribo aankomstdatum 8 juli 1912 planter A.Shields beheerder van pl. Alliance plantage Pl. Alliance contractnummer Oo/950 begindatum contract 8 juli 1912 einddatum contract 8 juli 1917 begindatum tweede contract 31 juli 1917 einddatum tweede contract 31 januari 1920 begindatum derde contract onbekend einddatum derde contract onbekend vertrokken/overleden onbekend verzetsactiviteiten onbekend memo-veld Gerec. voor 2,5 jaar. C.V.O. afgeg. 2 December 1922 No 287. ì Premie ontvangen uit Imfonds. Zie akte D.C. van Nick. d.d. ì 28-3-1923. Besch. d.d. 20-2-1923 No 1138. Pr.fonds D.C. Nick. ì 14/2/1923. Dilmohamed 950/Oo heeft op 10 dec. 1955 gekozen de ì geslachtsnaam Dilmohamed en de voornaam Noermohamed. Voor de ì kinderen zie reg. N.V. Nick. 27 v'54. Dilmohamed 950/Oo heeft op 10 dec. 1955 gekozen de gesl.naam ì Dilmohamed en de voornaam Noermohamed. Voor de kinderen zie reg. ì N.V. rahim z/v Habieb afkomstig van B.G. en Etwaria d/v ì Dilmahomed 950/Oo geb. 20 febr. 1932 Nick. Nick. 199 v'54. Karim ì z/v Habieb afk. van B.G. en Etwaria d/v Dilmahomed 950/Oo. Geb. ì 25 nov. 1934 Nick.
|Historie|